Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Zoznam kvalifikácií


A
Autoopravár-mechanik

B
Barista
Barman

C
Cukrár
Čašník - servírka

D

E
Elektromechanik – silnoprúdová technika

F

G

H
Holič

CH

I
Inštalatér
Izolatér

J

K
Kaderník
Kachliar
Kamenár
Kominár
Kozmetik
Kuchár

L
Lektor

M
Manažér ďalšieho vzdelávania
Manikér
Manikér-pedikér
Mäsiar - údenár
Mediátor
Mlynár
Montážny pracovník (operátor) v strojárskej výrobe
Montér suchých stavieb, sadrokartonista
Murár

N

O

P
Pánsky kaderník-holič
Pedikér
Pekár
Podlahár
Pracovník riadenia, administrácie a implementácie projektov financovaných EÚ

R

S
Skladník
Sladovník a pivovarník
Somelier
Sprievodca cestovného ruchu
Stavebný klampiar
Stolár
Strechár

T
Tesár
Tútor v poradenskom procese pre dospelých v oblasti celoživotného vzdelávania

U
Účtovník

V
Vizážista
Vlasová kozmetika
Výrobca mliečnych výrobkov

W
Wellness pracovník - masérske služby

X

Y

Z
Zlatník, klenotník
Železobetonár