Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania


Legislatíva a dokumenty


Zákon č. 568/ 2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní upravuje okrem iného činnosť vzdelávacích inštitúcií, proces a podmienky akreditácie, vydávanie dokladov o akreditácii, povinnosti vzdelávacej inštitúcie, vydávanie osvedčení o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu a činnosť Akreditačnej komisie pre ďalšie vzdelávanie.

Zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní
Vyhláška č. 97 z 15. marca 2010
Pokyn na vypracovanie žiadosti o akreditáciu vzdelávacieho programu
Manuál ISDV