Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Štatistická povinnosť vzdelávacích inštitúcií


Na základe § 6 ods. 1 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú všetky inštitúcie, ktoré uskutočnili v príslušnom roku ďalšie vzdelávanie, povinné poskytnúť Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky do 15. februára nasledujúceho roku štatistické údaje.

Pokyny pre vyplnenie formuláru a postup pri jeho doručení sa nachádzajú na adrese cvtisr.sk. Neposkytnutie údajov, alebo poskytnutie nesprávnych údajov je správnym deliktom a podľa § 27 ods.1 uvedeného zákona ministerstvo uloží vzdelávacej inštitúcii pokutu.