Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania


Kontakty


Konzultácie a poradenstvo k oprávnenosti predkladania vzdelávacích programov na akreditáciu, k tvorbe vzdelávacích projektov, k predkladaniu žiadostí o akreditáciu a konzultácie k podaných žiadostiam o akreditáciu, k žiadostiam o zmeny v akreditovaných vzdelávacích programoch
Bibiana Lazarová, tajomníčka Akreditačnej komisie pre ďalšie vzdelávanie
Telefón: 02 / 59 374 673
E-mail: bibiana.lazarova@minedu.sk
Osobné konzultácie si dohodnite, prosím, telefonicky.

Konzultácie k povinnostiam vzdelávacích inštitúcií, ktorým bolo vydané potvrdenie o akreditácie, výklad k osvedčeniam o absolvovaní akreditovaných vzdelávacích programov, konzultácie ku kontrole dodržiavania podmienok akreditácie, výkon kontroly
Vladimír Hlinka
Telefón: 02 / 59 374 690
E-mail: vladimir.hlinka@minedu.sk

Konzultácie a poradenstvo k žiadostiam o zaradenie lektora do akreditovaného vzdelávacieho programu
Barbora Klenovičová
Telefón: 02 / 59 374 690
E-mail: barbora.klenovicova@minedu.sk

Konzultácie k priebehu skúšok na overovanie odbornej spôsobilosti pre inštitúcie, ktorým boli vydané oprávnenia na vykonávanie skúšok
Ildikó Pathóová
Telefón: 02/59 374 661
E-mail: ildiko.pathoova@minedu.sk

Adresa pracoviska:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Odbor celoživotného vzdelávania
Stromová 9
813 30 Bratislava 1

Poštová adresa:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Odbor celoživotného vzdelávania
Stromová 1
813 30 Bratislava 1