Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Povinnosti vzdelávacej inštitúcie


Týmito povinnosťami sa riadia vzdelávacie inštitúcie, ktorým boli vydané potvrdenia o akreditácii vzdelávacieho programu podľa zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní – od septembra 2010.

Povinnosti vzdelávacej inštitúcie