Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania


Zoznam oprávnených inštitúcií


Názov kvalifikácie Kvalifikačný štandard ISDV Hodnotiaci štandard ISDV Oprávnená inšitúcia na overenie odbornej spôsobilosti
Tútor v poradenskom procese pre dospelých v oblasti celoživotného vzdelávania KS_Tútor v poradenskom procese pre dospelých v oblasti celoživotného vzdelávania HS_Tútor v poradenskom procese pre dospelých v oblasti celoživotného vzdelávania