Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania


Zoznam oprávnených inštitúcií


Názov kvalifikácie Kvalifikačný štandard ISDV Hodnotiaci štandard ISDV Oprávnená inšitúcia na overenie odbornej spôsobilosti
Pekár KS_Pekár HS_Pekár
InštitúciaAdresa 
Slovenská živnostenská komoraDolné Rudiny 3, Žilinakontakt