Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania


Zoznam oprávnených inštitúcií


Názov kvalifikácie Kvalifikačný štandard ISDV Hodnotiaci štandard ISDV Oprávnená inšitúcia na overenie odbornej spôsobilosti
Vlasová kozmetika KS_Vlasová kozmetika HS_Vlasová kozmetika
InštitúciaAdresa 
Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistikySvätoplukova 2, Bratislavakontakt