Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania


Zoznam oprávnených inštitúcií


Názov kvalifikácie Kvalifikačný štandard ISDV Hodnotiaci štandard ISDV Oprávnená inšitúcia na overenie odbornej spôsobilosti
Pracovník riadenia, administrácie a implementácie projektov financovaných EÚ KS_Pracovník riadenia, administrácie a implementácie projektov financovaných EÚ HS_Pracovník riadenia, administrácie a implementácie projektov financovaných EÚ