Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania


Zoznam oprávnených inštitúcií


Názov kvalifikácie Kvalifikačný štandard ISDV Hodnotiaci štandard ISDV Oprávnená inšitúcia na overenie odbornej spôsobilosti
Stavebný klampiar KS_Stavebný klampiar HS_Stavebný klampiar
InštitúciaAdresa 
Stredná odborná škola stavebnáTulipánová 2, Žilinakontakt
Slovenská živnostenská komoraDolné Rudiny 3, Žilinakontakt