Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieKory Handmade, s.r.o.
Adresa vzdelávacej inštitúciePodunajská 23, 821 06 Bratislava
Názov vzdelávacieho programuPermanentný make-up
Názov moduluOčné linky a akvarelové tetovanie
Celkový rozsah60,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3822/2023/78/2
Dátum vydania potvrdenia1. 6. 2023
Cieľová skupinaOsoby pracujúce v oblasti kozmetických služieb so záujmom rozšíriť si odborné vedomosti a zručnosti v oblasti permanentného make-upu
Profil absolventaAbsolvent modulu má osvojené vedomosti z dodržiavania zásad a podmienok v zmysle platnej legislatívy o hygienických požiadavkách pre výkon PMU a BOZP. Vyzná sa v zložení kože z hľadiska implantácie pigmentovej farby do kože a vie, aké funkcie kože sa zúčastňujú v procese zacelenia kože po porušení celistvosti kože v dôsledku úkonu PMU. Vie klienta diagnostikovať z hľadiska indikácií a kontraindikácií, založiť zákaznícku kartu a poučiť klienta o domácej starostlivosti. Má poznatky z pigmentológie a kolorimetrie, rozumie označeniam na etikete pigmentu, zloženiu (Ingredients), ako aj označeniu indexov C.I. pre pigmentové farbivá. Ovláda tvárovú typológiu, asymetrie a vykresľovanie tvarov očných liniek. Pozná technologické postupy a techniky aplikácie PMU očných liniek a akvarelového tetovania. Má osvojené aplikačné zručnosti s použitím vhodných pigmentov, kozmetických prípravkov, prístrojovej výbavy, pomocného materiálu, náčinia, pomôcok. Vie vykonávať údržbu pracoviska a technologickej PMU výbavy.
Odborný garant Veronika Nicolette Fleišer
Lektori Michaela Černá , Veronika Nicolette Fleišer , Mgr. Martina Bradáčová