Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieCech kachliarov, krbárov a kominárov Slovenskej republiky
Adresa vzdelávacej inštitúcieMickiewiczova 4, 81107 Bratislava
Názov vzdelávacieho programuKachliar
Názov moduluKachliar
Celkový rozsah500,0
Číslo potvrdenia o akreditácii2025/2023/71/1
Dátum vydania potvrdenia1. 6. 2023
Cieľová skupinaZáujemcovia o získanie odborných vedomostí a zručnosti potrebné pre stavbu, rekonštrukciu, opravu a údržbu klasických a moderných keramických kachlí, pecí, kozubov, sporákov a ostatných lokálnych vykurovacích telies.
Profil absolventaAbsolvent vzdelávacieho programu vie organizovať stavbu, samostatne pracovať pri stavbe, rekonštrukciách, opravách a údržbe klasických aj moderných keramických kachlí, pecí, kozubov, sporákov a ostatných lokálnych vykurovacích telies. Ovláda stavbu kozubov s otvoreným ohniskom, s kozubovými vložkami a uzavretými ohniskami, pozná spôsoby správneho používania lokálnych vykurovacích telies vrátane ich údržby a pripájania ku komínovým telesám a pravidla kúrenia v nich. Ovláda základné betonárske, maliarske a murárske práce, ručné opracovanie dreva, kovov, plastov, sadrokartónu a žiaruvzdorných materiálov, montáž aj rozoberanie viacvrstvových komínov, navrhovanie rozsahu prác aj ich časovú následnosť, vykonáva súvisiace zámočnícke a štukatérske práce.
Odborný garant Jozef Bitala
Lektori Jozef Bitala