Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieBusiness Education Institute s. r. o.
Adresa vzdelávacej inštitúcieSlowackého 5494/5A, 821 04 Bratislava
Názov vzdelávacieho programuLektor
Názov moduluLektor
Celkový rozsah100,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3817/2023/33/1
Dátum vydania potvrdenia6. 4. 2023
Cieľová skupinaOsoby pôsobiace alebo so záujmom pôsobiť ako lektori vo vzdelávaní dospelých.
Profil absolventaAbsolvent vzdelávacieho programu pozná metódy a postupy vzdelávania dospelých, lektorských zručností, skupinovej dynamiky a metód skupinovej práce. Dokáže efektívne viesť pripravený program v oblasti komunikácie, alternatívneho riešenia konfliktov a mediácie. Je spôsobilý reflektovať skupinové procesy a vlastný lektorský potenciál a limity v práci s ľuďmi. Pozná model interaktívnej skupinovej práce a je si vedomý náročných situácií tréningového procesu. Dokáže vytvoriť, efektívne viesť a vyhodnotiť vzdelávací program v oblasti komunikácie, alternatívneho riešenia konfliktov a mediácie. Vie používať moderné vzdelávacie metódy, aplikovať do lektorskej praxe techniky sebapresadzovania, vie motivovať účastníkov a zvoliť si vhodný štýl výučby. Ovláda problematiku diagnostikovania a hodnotenia vo vzdelávaní dospelých a vie používať moderné technológie vo vzdelávaní dospelých.
Odborný garantMgr. Jozef Belko
LektoriMgr. Jozef Belko , PhDr. Ernest Kováč PhD.