Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúciePhDr. Anežka Čižmárová – Inštitút vzdelávania
Adresa vzdelávacej inštitúcieKurská 3, 040 22 Košice
Názov vzdelávacieho programuPedikér-Pedikérka
Názov moduluPedikér-Pedikérka
Celkový rozsah290,0
Číslo potvrdenia o akreditácii1336/2022/102/2
Dátum vydania potvrdenia25. 10. 2022
Cieľová skupinaOsoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon činnosti pedikéra.
Profil absolventaAbsolvent vzdelávacieho programu pozná základy zdravovedy o stavbe ľudského tela, o jeho funkciách a sústavách, hygiene, epidemiológii, základy z ortopédie a dermatológie. Ovláda zloženie používaných materiálov v pedikérskej praxi. Je zručný v oblasti práce podľa zásad BOZP v súlade s hygienickými predpismi v oblasti pedikúry, pri ošetrení nôh mokrou a suchou pedikúrou, kúpeľoch a masážach dolných končatín, depilácie, lakovania, zdobenia a modelovania nechtov na nohách.
Odborný garant Elena Fedorová
Lektori Elena Fedorová , Ing. Denisa Čižmárová , Mgr Anna Hončárová , PhDr Anežka Čižmárová