Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúciePhDr. Anežka Čižmárová – Inštitút vzdelávania
Adresa vzdelávacej inštitúcieKurská 3, 040 22 Košice
Názov vzdelávacieho programuKuchár-kuchárka
Názov moduluKuchár-kuchárka
Celkový rozsah500,0
Číslo potvrdenia o akreditácii1336/2022/102/1
Dátum vydania potvrdenia25. 10. 2022
Cieľová skupinaOsoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti pre výkon činnosti kuchára - kuchárky.
Profil absolventaAbsolvent vzdelávacieho programu pozná suroviny a technológiu prípravy pokrmov, základné poznatky HACCP a ekonomické aspekty podnikania. Ovláda receptúry a technologické postupy prípravy teplých a studených jedál, normovanie a kalkulácie surovín, prácu s prístrojmi a zariadeniami na mechanické a tepelné spracovanie pokrmov. Je zručný pri uplatňovaní gastronomických pravidiel, techniky stolovania v bežnej prevádzke a pri mimoriadných príležitostiach.
Odborný garant Jozef Csorosz
Lektori Eva Šavlíková , Jozef Csorosz , Ing. Denisa Čižmárová , PhDr Anežka Čižmárová