Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieSENI s.r.o.
Adresa vzdelávacej inštitúcieÚprkova 41, 811 04 Bratislava
Názov vzdelávacieho programuKozmetik - Kozmetička
Názov moduluKozmetik - Kozmetička
Celkový rozsah450,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3786/2022/113/1
Dátum vydania potvrdenia25. 10. 2022
Cieľová skupinaOsoby so záujmom získať odborné vedomosti a praktické zručnosti potrebné pre výkon povolania kozmetik/kozmetička.
Profil absolventaAbsolvent vzdelávacieho programu pozná anatómiu a fyziológiu kože. Vie posúdiť stav a kvalitu pokožky, typy pleti, príčiny a prejavy kožných ochorení. Ovláda pravidlá kozmetickej starostlivosti. Pozná postupy ošetrovania pleti, manuálne aj prístrojovou technikou, masáže tváre, očného okolia a rúk, úpravu a farbenie obočia, farbenie mihalníc, techniky líčenia a estetickej úpravy pleti a vlasov. Je zručný v oblasti depilácie rôznych častí tela a odfarbovania nežiadúceho ochlpenia. Pozná význam a zloženie kozmetických prípravkov v starostlivosti o jednotlivé typy pleti, o ruky a prirodzené nechty. Ovláda zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygienické predpisy kozmetiky, druhy dezinfekcie, dezinsekcie a sterilizácie.
Odborný garantBc. Žaneta Radnóty
Lektori Katarína Vargová , Katarína Vasilenko , Simona Turzová , Bc. Žaneta Radnóty