Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieThe ONedge, s.r.o.
Adresa vzdelávacej inštitúcieM.R.Štefánika 1041/48, 036 01 Martin
Názov vzdelávacieho programuPánsky kaderník - holič
Názov moduluPánsky kaderník - holič
Celkový rozsah350,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3784/2022/111/1
Dátum vydania potvrdenia25. 10. 2022
Cieľová skupinaOsoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon činnosti pánskeho kaderníka - holiča.
Profil absolventaAbsolvent vzdelávacieho programu pozná materiály používané v odbore, ich zloženie, vlastnosti a použitie, ich pôsobenie na vlasy a na vlasovú pokožku, dávkovanie a bezpečné manipulovanie s nimi, zariadenie pracoviska kaderníka, funkcie pracovného náradia, pomôcky, prístroje a ich údržbu, prejavy kožných chorôb najmä pokožky hlavy. Pozná komplex opatrení, ktoré vedú k odstraňovaniu a usmrcovaniu mikroorganizmov v prostredí, na predmetoch, bez ohľadu na stupeň ich počtu, technologický popis indikácie a kontraindikácie v pracovných úkonoch v kaderníckych službách. Ovláda základy vlasovej kozmetiky, základy diagnostikovania typu a kvality pokožky hlavy a vlasov, technologické postupy pri kaderníckych a holičských úkonoch (odfarbovanie vlasov, farbenie vlasov, strihanie vlasov, formovanie a úprava brady a fúzov, ošetrovanie a regenerácia vlasov), súčasnú účesovú tvorbu, prejavy, príčiny pri poruchách rastu vlasov a ochlpenia a vie správne sa rozhodnúť pre povolené úkony v kaderníckych a barberskych službách. Je zručný v oblasti práce podľa zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, v súlade s hygienickými predpismi v oblasti kaderníckych služieb, ovládania prevádzkového poriadku, dezinfekcie, dezinsekcie, sterilizácie a jej druhov, vybavenia kaderníckeho salóna, posúdenia aktuálneho stavu kvality pokožky hlavy a určenia typu vlasov na základe diagnostiky, umývania vlasov a masáže pokožky hlavy. Využíva v súvislosti s diagnostikou vlasov predpigmentáciu, morenie, pozná alternatívy (korekcie) pri možných chybách počas farbenia, techniky pracovných postupov pri strihov pánskych vlasov. Ovláda techniky farbenia a úpravy obočia, fúzov a brady. Pozná súčasnú účesovú tvorbu.
Odborný garant Lucia Kecíková
Lektori Lucia Kecíková , Radka Štefániková , Radka Ferdanová