Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieIng. Zdenka Mazúchová
Adresa vzdelávacej inštitúcieŠtúrova 1/2, 040 01 Košice
Názov vzdelávacieho programuLektor
Názov moduluLektor
Celkový rozsah100,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3729/2022/99/1
Dátum vydania potvrdenia25. 10. 2022
Cieľová skupinaOsoby pôsobiace alebo so záujmom pôsobiť ako lektori vo vzdelávaní dospelých
Profil absolventaAbsolvent vzdelávacieho programu ovláda teoretické východiská vzdelávania a učenia sa dospelých, legislatívu týkajúcu sa vzdelávania dospelých, zákonitosti vzdelávania dospelých. Vie formulovať ciele vzdelávania, zákonitosti tvorby učiva, pripraviť systematicky primeraný a správne didakticky transformovaný obsah vzdelávania, skoncipovať scenár lektorského vystúpenia. Pozná metódy spoznávania účastníkov na začiatku vzdelávacieho procesu. Vie aplikovať do lektorskej praxe techniky sebapresadzovania, zvoliť si vhodný štýl výučby, používať klasické aj moderné metódy a formy vzdelávania. Ovláda diagnostikovanie a hodnotenie vo vzdelávaní dospelých. Dokáže používať moderné technológie vo vzdelávaní dospelých.
Odborný garantIng. Zdenka Mazúchová
LektoriIng. Zdenka Mazúchová