Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieTechnická univerzita v Košiciach
Adresa vzdelávacej inštitúcieLetná 9, 04200 Košice
Názov vzdelávacieho programuDigitalizácia v stavebníctve
Názov moduluDigitalizácia v stavebníctve
Celkový rozsah140,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3213/2022/92/2
Dátum vydania potvrdenia15. 8. 2022
Cieľová skupinaPracovníci Stavebných úradov, okresných úradov, verejnej správy.
Profil absolventaAbsolvent získa základné aj rozšírené poznatky z oblasti stavebníctva, územného plánovania, geodézie, geografických informačných systémov, digitalizácie, modelovania v stavebníctve, stavebných softvérov, stavebných informačných systémov, satelitného snímkovania. Absolvent je schopný použiť získané znalosti, praktické postupy a nástroje pre spravovanie jednoduchých i zložitejších projektov z oblasti pozemných i inžinierskych stavieb v digitálnej forme s ohľadom posúdenia ich vplyvu na životné prostredie.
Odborný garantprof. Ing. Martina Zeleňáková PhD.
Lektoridoc. Ing. Marcela Bindzárová Gergeľová PhD., doc. Ing. Natália Junáková PhD., Mgr. art. Miroslav Garaj , prof. Ing. Martina Zeleňáková PhD.