Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieTechnická univerzita v Košiciach
Adresa vzdelávacej inštitúcieLetná 9, 04200 Košice
Názov vzdelávacieho programuUdržateľné a digitálne stavebníctvo
Názov moduluUdržateľné a digitálne stavebníctvo
Celkový rozsah70,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3213/2022/92/4
Dátum vydania potvrdenia15. 8. 2022
Cieľová skupinaArchitekti, projektanti konštrukcií pozemných stavieb a technických zariadení budov, a environmentálny inžinieri a iní.
Profil absolventaAbsolvent vzdelávacieho programu má vedomosti v oblasti klimatickej zmeny a uhlíkovej neutrality, ekologickej hodnoty prostredia, životného cyklu stavieb a cirkulárnej ekonomiky, udržateľných stavebných materiálov a konštrukcií, energetickej hospodárnosti budov, BIM a simulácie energetických tokov, kvality vnútorného prostredia budov, zelenej a modrej infraštruktúry, cirkulárneho odpadového hospodárstva a v oblasti digitalizácie urbanizovaného prostredia. Je schopný riešiť praktické úlohy na konkrétnom stavebnom projekte, je plnohodnotným členom tímu pri navrhovaní uhlíkovo neutrálnych a udržateľných budov, a má vedomosti o významných certifikačných systémoch udržateľnosti, ako sú LEED, BREEAM, WELL a Level(s).
Odborný garantprof. Ing. Silvia Vilčeková PhD.
Lektori Samuel Sůra , doc. Ing. Alena Sičáková PhD., doc. Ing. Anna Sedláková PhD., doc. Ing. Eva Krídlová Burdová PhD., doc. Ing. František Vranay PhD., doc. Ing. Marcela Bindzárová Gergeľová PhD., doc. Ing. Marián Vertaľ PhD., doc. Ing. Martin Lopušniak PhD., doc. Ing. Natália Junáková PhD., doc. Ing. Peter Mésároš PhD., Ing. Jozef Junák PhD., Ing. arch. Tomáš Guniš , Ing. Ľudmila Vacuľová Mečiarová PhD., Ing. Martin Kováč PhD., Ing. Miroslav Zliechovec , Ing. Tomáš Funtík PhD., Ing. Veronika Merjavá , Mgr. art. Miroslav Garaj , prof. Ing. Martina Zeleňáková PhD., prof. Ing. Silvia Vilčeková PhD., prof. Ing. Zuzana Vranayová PhD., prof. RNDr Adriana Eštoková PhD.