Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieIT - impulz, s. r. o.
Adresa vzdelávacej inštitúcieMatičné námestie 2847/3A, 022 01 Čadca
Názov vzdelávacieho programuLektor
Názov moduluLektor
Celkový rozsah100,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3554/2022/98/1
Dátum vydania potvrdenia25. 10. 2022
Cieľová skupinaOsoby so záujmom pracovať v oblasti vzdelávania ako lektori.
Profil absolventaAbsolvent vzdelávacieho programu pozná teoretické východiská vzdelávania a učenia sa dospelých. Ovláda legislatívu vzdelávania dospelých, zákonitosti vzdelávania, zákonitosti tvorby učiva, diagnostikovanie a hodnotenie vo vzdelávaní dospelých. Vie formulovať konkrétne ciele vzdelávania, pripraviť systematický, primeraný a správne didakticky transformovaný obsah vzdelávania, skoncipovať scenár svojho lektorského vystúpenia, používať moderné vzdelávacie metódy, aplikovať do lektorskej praxe správne techniky a vhodný štýl výučby. Vie zatraktívniť svoj lektorský prejav, používať moderné technológie vo vzdelávaní.
Odborný garantMgr. Jana Krkošková
LektoriMgr. Jana Krkošková , Mgr. Ľudmila Maitnerová, rod. Sivčáková