Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieIT - impulz, s. r. o.
Adresa vzdelávacej inštitúcieMatičné námestie 2847/3A, 022 01 Čadca
Názov vzdelávacieho programuManikér - manikérka
Názov moduluNechtová modelácia akrylom
Celkový rozsah82,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3554/2022/98/5
Dátum vydania potvrdenia25. 10. 2022
Cieľová skupinaOsoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon v oblasti manikérskych služieb.
Profil absolventaAbsolvent modulu pozná skladbu kože, funkciu kože, procesy prebiehajúce v pokožke, anatómiu nechtu, skladbu nechtu, kostru hornej končatiny, krvný obeh a poruchy ciev. Ovláda diagnostiku aktuálneho stavu kvality poškodených a prirodzených nechtov, pracovné postupy pri mokrej a suchej manikúre, modelovaní a lakovaní nechtov, techniku klasickej, francúzskej a japonskej manikúry, techniku predlžovania a modelovania akrylom na typy a šablóny a techniku doplňovania a opravy akrylových nechtov. Vie správne aplikovať kozmetické prípravky na poškodené a prirodzené nechty, na modelovanie a lakovanie nechtov, po modelovaní akrylových nechtov, na ošetrenie nechtov a pokožky pri chorobách alebo ich mechanickom poškodení. Vie poskytnúť poradenské služby zákazníkom, odporučiť kozmetické prípravky, používať manikérske nástroje. Je zručný pri ošetrovaní zdravých a chorých rúk a nechtov, pri modelovaní, zdobení, lakovaní, leštení, predlžovaní a spevňovaní nechtov. Dodržiava zásady bezpečnosti pri práci, zásady etiky, hygieny a prvej pomoci. Ovláda základné ekonomické pojmy, pozná právne formy podnikania. Komplexné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon povolania manikér získava absolvent modulov Starostlivosť o ruky a prirodzené nechty, Nechtová modelácia akrylom a Nechtová modelácia UV gélom.
Odborný garantBc. Zuzana Martináková, rod. Pekarová
Lektori Monika Pekná, rod. Tepličancová , Tatiana Jaroščiaková rod. Klopštocková , Bc. Zuzana Martináková, rod. Pekarová