Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúciePYROKOMPLEX, s.r.o.
Adresa vzdelávacej inštitúcieVodárenská 5505/5, 029 01 Námestovo
Názov vzdelávacieho programuLektor
Názov moduluLektor
Celkový rozsah100,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3787/2022/114/1
Dátum vydania potvrdenia25. 10. 2022
Cieľová skupinaOsoby so záujmom pôsobiť ako lektori vo vzdelávaní dospelých.
Profil absolventaAbsolvent vzdelávacieho programu ovláda základy výchovy a vzdelávania dospelých. Pozná činitele, ktoré ovplyvňujú výchovu a vzdelávania dospelých. Ovláda didaktické metódy vzdelávania dospelých a vie, s ktorými metódami môže pracovať. Je schopný vyhodnotiť potreby účastníkov výchovno-vzdelávacieho procesu a na základe diagnostiky dokáže zostaviť časovo-tematický plán v súlade s obsahom učiva. Rozumie etapám (fázam) výchovno-vzdelávacieho procesu a vie ich uplatňovať v praxi, kde už on sám pôsobí ako lektor.
Odborný garantMgr. Štefan Balcerčík
LektoriIng. Peter Balcerčík , Ing. Stanislav Žofaj , Mgr. Štefan Balcerčík