Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieIT - impulz, s. r. o.
Adresa vzdelávacej inštitúcieMatičné námestie 2847/3A, 022 01 Čadca
Názov vzdelávacieho programuPedikér - pedikérka
Názov moduluPedikér - pedikérka
Celkový rozsah284,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3554/2022/98/4
Dátum vydania potvrdenia25. 10. 2022
Cieľová skupinaOsoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon pedikérskych služieb.
Profil absolventaAbsolvent vzdelávacieho programu pozná skladbu kože, funkciu kože, procesy prebiehajúce v pokožke, anatómiu nechtu, skladbu nechtu, krvný obeh a poruchy ciev dolnej končatiny. Pozná choroby nechtov a ortopedické ochorenia nôh. Vie správne aplikovať kozmetické prípravky na poškodené a prirodzené nechty, používať pedikérske nástroje na ošetrenie nechtov a pokožky, vie poskytnúť poradenské služby zákazníkom a odporučiť kozmetické prípravky. Je zručný v ošetrovaní zdravých a chorých nôh a nechtov, v ošetrovaní nôh klasickou pedikúrou, pomocou prístroja na suchú pedikúru, v lakovaní, leštení, zdobení a spevňovaní nechtov, modelovaní gélových nechtov na nohách. Vie si pripraviť pracovisko, používať pracovné prostriedky, zariadenia a zabezpečiť ich bežnú údržbu. Dodržiava zásady bezpečnosti pri práci, zásady etiky, hygieny a prvej pomoci. Ovláda základné ekonomické pojmy, pozná právne formy podnikania a základné ustanovenia z oblasti pracovného práva.
Odborný garantBc. Zuzana Martináková, rod. Pekarová
Lektori Marta Jaroščiaková, rod. Lutišanová , Monika Pekná, rod. Tepličancová , Zuzana Synáková, rod. Mihová , Bc. Zuzana Martináková, rod. Pekarová