Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieIT - impulz, s. r. o.
Adresa vzdelávacej inštitúcieMatičné námestie 2847/3A, 022 01 Čadca
Názov vzdelávacieho programuKaderník - Kaderníčka
Názov moduluKaderník - Kaderníčka
Celkový rozsah450,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3554/2022/98/2
Dátum vydania potvrdenia25. 10. 2022
Cieľová skupinaOsoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon v oblasti kaderníckych služieb.
Profil absolventaAbsolvent vzdelávacieho programu ovláda všetky kadernícke úkony s využitím nových, moderných trendov, technologický postup pri vodovej ondulácii, ondulácii železom, strihaní vlasov, preparácii vlasov, odfarbení vlasov, farbení vlasov a aplikácii vlasových masiek. Získa poznatky o materiáloch používaných v odbore, vie aplikovať jednotlivé materiály na vlasy a vlasovú pokožku s ohľadom na ich zloženie a vlastnosti, vie charakterizovať anatómiu kože, biochemické procesy v pokožke, anatómiu vlasu, funkciu vlasu, cyklus rastu vlasov, choroby vlasov, kožné choroby, ich prejavy a príčiny, popísať pigmentáciu vlasov, proces tvorby pigmentu. Pozná význam starostlivosti o vlasy, pomôcky a prostriedky na umývanie vlasov, regeneráciu vlasov, pracovný postup pri zábaloch a obkladoch na vlasy, súčasnú účesovú tvorbu, spoločenské účesy, výrobu vlasových doplnkov, úpravu parochní. Vie vytvoriť dámsky aj pánsky strih, pripraviť pracovisko, používať pracovné prostriedky, zariadenia a zabezpečiť ich bežnú údržbu. Dodržiava zásady bezpečnosti pri práci, zásady etiky, hygieny a prvej pomoci. Ovláda základné ekonomické pojmy, pozná právne formy podnikania a základné ustanovenia z oblasti pracovného práva.
Odborný garant Zuzana Dávidíková, rod. Melicherová
Lektori Iveta Trnovcová, rod. Lutišanová , Zuzana Dávidíková, rod. Melicherová , Bc. Lenka Štefániková, rod. Pavčová