Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieBc. Mária Drápalová - Mia Beauty Academy
Adresa vzdelávacej inštitúcieZemianske Sady 106, 925 54 Zemianske Sady
Názov vzdelávacieho programuManikér - Manikérka
Názov moduluNechtová modelácia UV gélom
Celkový rozsah82,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3738/2021/105/1
Dátum vydania potvrdenia6. 12. 2021
Cieľová skupinaOsoby so záujmom pôsobiť v oblasti nechtovej modelácie UV gélom
Profil absolventaAbsolvent modulu pozná anatómiu a skladbu nechtu, zmeny na nechtoch súvisiacich s poruchami zdravia, dôležité funkcie hornej končatiny ako aj kožné zmeny na rukách, osobitné formy stvrdnutej kože a vírusové ochorenia, benígne a malígne kožné zmeny, alergie a mykotické infekcie, povolené a zakázané úkony pri modelovaní nechtov UV gélom, pracovné nástroje potrebné pri modelovaní nechtov a ich použitie, zariadenie a vybavenie prevádzky, materiály, ktoré sa používajú v manikúre a pri modelovaní nechtov UV gélom (rozpúšťadlá, laky, gély, vosky, oleje, biologický aktívne látky). Je zručný a ovláda zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a hygienické predpisy v oblasti manikúry, druhy dezinfekcie, dezinsekcie, sterilizácie ako aj prevádzkový poriadok. Je zručný v oblasti používania manikérskych nástrojov a vykonávania jednotlivých manikérskych úkonov akými sú skrátenie nechtu pílovaním, zmäkčenie nechtového lôžka, nanášanie laku, ošetrenie poškodeného nechtu, odstraňovanie kožných zmien v povolených úkonoch v manikúre, modelovanie nechtov UV gélom - jednotlivé techniky - aplikácia gélu, C oblúk - modelácia, aplikácia cez typy a šablóny. Pozná a vie aplikovať správny postup pílovania, dopĺňania gélu, odstránenia gélového nechtu, nail art, zdobenia, lakovania, filtre, paiting. Komplexné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon manikérskych služieb získava absolvent modulov Starostlivosť o ruky a prirodzené nechty, nechtová modelácia UV gélom a nechtová modelácia akrylom.
Odborný garantBc. Mária Drápalová
LektoriBc. Katarína Zaťková , Bc. Mária Drápalová