Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieBc. Mária Drápalová - Mia Beauty Academy
Adresa vzdelávacej inštitúcieZemianske Sady 106, 925 54 Zemianske Sady
Názov vzdelávacieho programuManikér - Manikérka
Názov moduluStarostlivosť o ruky a prirodzené nechty
Celkový rozsah120,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3738/2021/105/1
Dátum vydania potvrdenia6. 12. 2021
Cieľová skupinaOsoby so záujmom pôsobiť v oblasti manikérskych služieb
Profil absolventaAbsolvent modulu pozná anatómiu a skladbu nechtu, zmeny na nechtoch súvisiace s poruchami zdravia, dôležité funkcie hornej končatiny ako aj kožné zmeny na rukách. Pozná vybavenie manikérskej prevádzky, pracovné nástroje, materiály potrebné pre použitie v manikúre a pri starostlivosti o ruky a prirodzené nechty, ošetrujúce prípravky na poškodené nechty, vírusové ochorenia akými sú bradavice, kurie oká - výskyt, prejavy, liečba, mykotické infekcie, alergie, malígne, benígne kožné zmeny, pozná povolené úkony v manikúre, pracovné postupy pri mokrej a suchej manikúre, modelovanie a lakovanie nechtov. Ovláda zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a hygienické predpisy v oblasti manikúry, druhy dezinfekcie, dezinsekcie, sterilizácie, ako aj prevádzkový poriadok. Je zručný v oblasti používania manikérskych nástrojov, masáže rúk, regeneračných a relaxačných zábalov, parafínového zábalu, skrátenia a úprave nechtu pílovaním, zmäkčenia nechtového lôžka, ošetrenia poškodeného prirodzeného nechtu, lakovania nechtu. Komplexné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon manikérskych služieb získava absolvent modulov: Starostlivosť o ruky a prirodzené nechty, Nechtová modelácia UV gélom a Nechtová modelácia akrylom.
Odborný garantBc. Mária Drápalová
LektoriBc. Katarína Zaťková , Bc. Mária Drápalová