Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieAngelika Pasztorek
Adresa vzdelávacej inštitúcieHeďbeneéte 533, 92901 Kútniky
Názov vzdelávacieho programuManikér - Manikérka
Názov moduluNechtová modelácia akrylom
Celkový rozsah82,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3730/2021/77/1
Dátum vydania potvrdenia10. 9. 2021
Cieľová skupinaOsoby so záujmom pracovať v oblasti manikúry a nechtovej modelácie akrylom
Profil absolventaAbsolvent modulu pozná anatómiu a skladbu nechtu, zmeny na nechtoch súvisiacich s poruchami zdravia, dôležité funkcie hornej končatiny ako aj kožné zmeny na rukách, osobitné formy stvrdnutej kože a vírusové ochorenia, benígne a malígne kožné zmeny, alergie a mykotické infekcie, povolené a zakázané úkony pri modelovaní nechtov akrylom, pracovné nástroje potrebné pri modelovaní nechtov a ich použitie, materiály, ktoré sa používajú v manikúre a pri modelovaní nechtov akrylom (rozpúšťadlá, laky, biologicky aktívne látky, oleje, vosky AHA kyseliny), ošetrujúce prípravky na poškodené, lámavé, suché nechty. Je zručný a ovláda zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a hygienické predpisy v oblasti manikúry, druhy dezinfekcie, dezinsekcie, sterilizácie ako aj prevádzkový poriadok. Je zručný v oblasti používania manikérskych nástrojov a pri vykonávaní jednotlivých manikérskych úkonov akými sú skrátenie nechtu pílovaním, zmäkčenie nechtového lôžka, nanášanie laku, ošetrenie poškodeného nechtu, odstraňovanie kožných zmien v povolených úkonoch v manikúre, modelovanie nechtov akrylom, aplikácia akrylu, akrylová modelácia, francúzska manikúra, aplikácia akrylu na šablónu, dopĺňanie nechtov, odstránenie akrylového nechtu, nail art, lakovanie, kamienky, nálepky, maľovanie akrylovými farbami, paiting, glitrové akrylové nechty. Komplexné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon manikérskych služieb získava absolvent modulov Starostlivosť o ruky a prirodzené nechty, Nechtová modelácia UV gélom a Nechtová modelácia akrylom.
Odborný garant Angelika Pasztorek
Lektori Angelika Pasztorek , Noémi Blechová