Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieTM Consulting, s.r.o.
Adresa vzdelávacej inštitúcieDolnohorská 26, 949 01 Nitra
Názov vzdelávacieho programuZáklady pôdohospodárstva a rozvoj vidieka
Názov moduluZakladanie a údržba záhrad a verejnej zelene
Celkový rozsah80,0
Číslo potvrdenia o akreditácii1790/2021/79/3
Dátum vydania potvrdenia10. 9. 2021
Cieľová skupinaOsoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti aktuálnych trendov v údržbe záhrad a zelene.
Profil absolventaAbsolvent modulu ovláda zásady BOZP, má teoretické vedomosti a praktické zručnosti v oblasti starostlivosti a údržby záhrad a verejnej zelene. Ovláda činnosti súvisiace so zakladaním a starostlivosťou o verejnú zeleň. Ovláda postupy pri vysádzaní a ošetrovaní rastlín, okrasných drevín a kvetov. Ovláda činnosti súvisiace so zakladaním a starostlivosťou o trávnaté plochy. Vie si pripraviť a správne použiť pracovné náradie.
Odborný garantPaedDr. Marián Zelina
Lektori Andrea Holodová , František Fabian , Rita Hívešová , Tibor Szőke , Ing. Oľga Szőkeová , Ing. Karol Herceg , Ing. Mária Triščová , Ing. Mgr. Jozef Trišč , Ing. Mgr. Peter Trišč , Ing. Ondrej Makara , Ing. Vladimír Boroš , Ing. Vladimír Cisár , PaedDr. Marián Zelina , PaedDr. Ružena Madová