Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieTM Consulting, s.r.o.
Adresa vzdelávacej inštitúcieDolnohorská 26, 949 01 Nitra
Názov vzdelávacieho programuZáklady pôdohospodárstva a rozvoj vidieka
Názov moduluZáklady živočíšnej výroby
Celkový rozsah80,0
Číslo potvrdenia o akreditácii1790/2021/79/3
Dátum vydania potvrdenia10. 9. 2021
Cieľová skupinaOsoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti živočíšnej výroby.
Profil absolventaAbsolvent modulu ovláda zásady BOZP v živočíšnej výrobe, má osvojené základy z anatómie a fyziológie hospodárskych zvierat. Má vedomosti z výživy, kŕmenia, starostlivosti a ošetrovania hospodárskych zvierat s následnou aplikáciou do praxe.
Odborný garantPaedDr. Marián Zelina
Lektori Andrea Holodová , František Fabian , Rita Hívešová , Tibor Szőke , Ing. Oľga Szőkeová , Ing. Karol Herceg , Ing. Mária Triščová , Ing. Mgr. Jozef Trišč , Ing. Mgr. Peter Trišč , Ing. Ondrej Makara , Ing. Vladimír Boroš , Ing. Vladimír Cisár , PaedDr. Marián Zelina , PaedDr. Ružena Madová