Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieIng. Marcel Hvozdík - MH
Adresa vzdelávacej inštitúcieLipová 89/19, 076 62 Parchovany
Názov vzdelávacieho programuÚčtovník
Názov moduluMzdy a personalistika
Celkový rozsah40,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3495/2021/52/1
Dátum vydania potvrdenia10. 9. 2021
Cieľová skupinaOsoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti účtovníctva.
Profil absolventaAbsolvent modulu ovláda Zákonník práce a súvisiace právne predpisy v aktuálnom znení. Je zručný v oblasti problematiky týkajúcej sa pracovnej zmluvy, foriem pracovného procesu, vymeriavacieho základu, sadzieb poistného. Dokáže spracovať podklady pre výpočet miezd, pozná komplexné spracovanie mzdovej agendy, zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti, registračné a oznamovacie povinnosti, vypracovanie prehľadov, vrátane komunikácie s príslušnými úradmi.
Odborný garantIng. Marcel Hvozdík
Lektori Anna Tkáčová , Denisa Fülöpová , Marián Mulik , Monika Vrančíková , Ing. Gabriela Ráczová , Ing. Marcel Hvozdík , Ing. Mária Bačíková , Ing. Monika Ihnatová , Mgr. Anna Husárová , Mgr. Lenka Semanová