Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieÚčtovné a daňové centrum s.r.o.
Adresa vzdelávacej inštitúcieTrieda KVP 1, 040 23 Košice
Názov vzdelávacieho programuÚčtovník
Názov moduluDane podnikateľských subjektov
Celkový rozsah40,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3496/2021/54/1
Dátum vydania potvrdenia10. 9. 2021
Cieľová skupinaOsoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon prác v oblasti daní
Profil absolventaAbsolvent modulu pozná platnú legislatívu týkajúcu sa daní a aplikuje ju pri vedení účtovníctva. Orientuje sa v informáciách z oblasti daní, rozumie im a vie ich využívať v praxi. Vie vypočítať rôzne druhy daní a vypĺňať daňové priznania.
Odborný garantPaedDrPhDr Mária Jenčíková
LektoriIng Jozef Ihnacík , Ing. Katarína Ižová PhD., PaedDrPhDr Mária Jenčíková