Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieÚčtovné a daňové centrum s.r.o.
Adresa vzdelávacej inštitúcieTrieda KVP 1, 040 23 Košice
Názov vzdelávacieho programuÚčtovník
Názov moduluSpracovanie účtovníctva na počítači
Celkový rozsah50,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3496/2021/54/1
Dátum vydania potvrdenia10. 9. 2021
Cieľová skupinaOsoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti účtovníctva
Profil absolventaAbsolvent modulu pozná pracovné prostredie účtovného softvéru, ovláda spracovanie účtovnej agendy na PC.
Odborný garantPaedDrPhDr Mária Jenčíková
LektoriIng Jozef Ihnacík , PaedDrPhDr Mária Jenčíková