Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieAGENTÚRA VZDELÁVANIA A PORADENSTVA Rimavská Sobota
Adresa vzdelávacej inštitúcieDaxnerova 23, 979 01 Rimavská Sobota
Názov vzdelávacieho programuPomocné stavebné práce
Názov moduluPomocné stavebné práce
Celkový rozsah220,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3671/2020/57/1
Dátum vydania potvrdenia23. 9. 2020
Cieľová skupinaOsoby so záujmom získať vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon činnosti pomocných stavebných prác.
Profil absolventaAbsolvent vzdelávacieho programu získa základné odborné vedomosti a zručnosti v oblasti pomocných stavebných prác. Pozná stavebné materiály, pracovné nástroje a technológiu stavebných prác. Je schopný vykonávať pomocné stavebné práce.
Odborný garantIng. Dušan Kmeť
Lektori Štefan Delič , Štefan Šimko