Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieCech kachliarov
Adresa vzdelávacej inštitúcieKremnička 10, 974 05 Banská Bystrica
Názov vzdelávacieho programuKachliar
Názov moduluKachliar
Celkový rozsah500,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3443/2020/56/1
Dátum vydania potvrdenia23. 9. 2020
Cieľová skupinaOsoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti kachliarstva.
Profil absolventaAbsolvent vzdelávacieho programu vie organizovať a realizovať stavby lokálnych vykurovacích telies - kachľových pecí, krbov a sporákov na pevné palivo. Pozná spôsoby správneho používania lokálnych vykurovacích telies, vrátane ich údržby a pripájania ku komínovým telesám a pravidlá kúrenia v nich. Vie uskutočniť základné betonárske práce, maliarske a murárske práce, ručné opracovanie dreva, kovov, plastov, sadrokartónu a žiaruvzdorných materiálov, montáž a rozoberanie viacvrstvových komínom, navrhovanie rozsahu prác a ich časovú následnosť. Je schopný samostatne pracovať pri stavbe, rekonštrukcii, opravách a údržbe klasických aj moderných akumulačných a teplovzdušných krbov, pecí a sporákov.
Odborný garantIng. Martin Tršo PhD.
Lektori Pavel Benko , Peter Argaláš , Ing. Martin Tršo PhD., Ing. Robert Šalvata , Ing. Vladimír Szanto , Mgr. Milan Ponický