Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieSlovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Adresa vzdelávacej inštitúcieTr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
Názov vzdelávacieho programuZáklady Open-Source GIS
Názov moduluZáklady Open-Source GIS
Celkový rozsah16,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3257/2020/22/2
Dátum vydania potvrdenia12. 3. 2020
Cieľová skupinaPracovníci komerčných podnikov alebo neziskových organizácií, pracovníci vo verejnej alebo štátnej správe, študenti, pracovníci v armádnom sektore, polície a v záchranných zboroch.
Profil absolventaAbsolvent vzdelávacieho programu má prehľad o využívaní open-source nástrojov pre tvorbu, zobrazenie, editáciu, analýzu a publikovanie priestorových údajov. Ovláda základné typy údajov, s ktorými sa môže stretnúť pri práci s priestorovými údajmi, ako sú vektorové údaje (bod, línia, polygón), rastrové údaje a tabuľkové údaje.Je schopný pracovať projektom v prostredí open-source programu QGIS, kde vie pridávať a používať, resp. spracovávať priestorové údaje vo všeobecnosti, ako aj na konkrétnych modelových úlohách a prípadových štúdiách.
Odborný garantIng. Jakub Fuska PhD.
LektoriIng. Jakub Fuska PhD.