Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieSlovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Adresa vzdelávacej inštitúcieTr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
Názov vzdelávacieho programuFundamenty enológie
Názov moduluZáklady vinárstva
Celkový rozsah17,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3257/2020/22/1
Dátum vydania potvrdenia12. 3. 2020
Cieľová skupinaPestovatelia viniča hroznorodého, výrobcovia a predajcovia vína, somelieri a pracovníci v gastronómii, posudzovatelia vína.
Profil absolventaAbsolvent modulu ovláda aktuálne trendy, technické a technologické vybavenie pre výrobu bezchybného vína. Je schopný spracovať hrozno a kategorizovať víno. Pozná alkoholové a jablčno - mliečne kvasenie vína, chyby vína, mikrobiológiu vína a choroby spôsobené mikroorganizmami. Ovláda základy výroby šumivých vín a špeciálnych (likérových, aromatizovaných, oranžových, bio) vín.
Odborný garantdoc. Ing. Štefan Ailer PhD.
Lektoridoc. Ing. Slavko Bernáth PhD., doc. Ing. Štefan Ailer PhD., Doc.PeadDr Jaroslav Jedlička PhD., Ing. Eduard Pintér PhD., Ing. Samuel Barantal PhD.