Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieSlovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Adresa vzdelávacej inštitúcieTr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
Názov vzdelávacieho programuFundamenty enológie
Názov moduluZáklady vinohradníctva
Celkový rozsah15,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3257/2020/22/1
Dátum vydania potvrdenia12. 3. 2020
Cieľová skupinaPestovatelia viniča hroznorodého, výrobcovia a predajcovia vína, somelieri a pracovníci v gastronómii, posudzovatelia vína.
Profil absolventaAbsolvent modulu pozná postup pri príprave stanovišťa, projektovaní a zakladaní vinohradov, Ovláda techniky klčovania a opätovnej výsadby vinohradov. Je oboznámení s vegetačným cyklom viniča hroznorodého a vplyvom biotických a abiotických faktorov pri jeho pestovaní. Je schopný definovať choroby a škodcov viniča hroznorodého, vplyv agrotechnických operácii na kvalitu hrozna a fenolický potenciál budúceho vína.
Odborný garantdoc. Ing. Štefan Ailer PhD.
Lektoridoc. Ing. Slavko Bernáth PhD., doc. Ing. Štefan Ailer PhD., Doc.PeadDr Jaroslav Jedlička PhD., Ing. Eduard Pintér PhD., Ing. Samuel Barantal PhD.