Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieMgr. Izabela Sýkorová – BEAUTY SCHOOL
Adresa vzdelávacej inštitúcieJelenecká 34, 949 01 Nitra
Názov vzdelávacieho programuPedikér - pedikérka
Názov moduluPedikér - pedikérka
Celkový rozsah284,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3126/2020/29/4
Dátum vydania potvrdenia4. 6. 2020
Cieľová skupinaOsoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon pedikúry.
Profil absolventaAbsolvent vzdelávacieho programu má vedomosti a zručnosti z oblasti uplatňovania zásad bezpečnosti pri práci, prvej pomoci, z práva, psychológie, hospodárenia, hygieny a epidemiológie, dermatológie, o pedikérskych chybách a chorobách kože, vie posúdiť aktuálny, možné povolené pedikérske úkony pri kožných zmenách, vyvolaných kožnými chorobami. Pozná biochemické procesy v jednotlivých vrstvách pokožky a ich vplyv na farbu kože. Pozná zariadenia pedikérskych salónov (nábytok), pedikérske pomôcky, pristroje a chemické prípravky – ich skladbu a aplikáciu. Má informácie o nových trendoch v oblasti vývoja pedikúry. Je zručný v oblasti techniky pedikérskych úkonov. Má zručnosť pri práci s pedikérskymi prístrojmi, masáži nôh, aplikácii zábalov a regeneračných prípravkov. Vie poradiť zákazníkom v oblasti ošetrovania, predaja a používania pedikérskych prípravkov.
Odborný garant Božena Bulinská
Lektori Božena Bulinská , Daniela Höriková , Mgr. Izabela Sýkorová