Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieMgr. Izabela Sýkorová – BEAUTY SCHOOL
Adresa vzdelávacej inštitúcieJelenecká 34, 949 01 Nitra
Názov vzdelávacieho programuManikér - manikérka
Názov moduluManikér - manikérka
Celkový rozsah284,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3126/2020/29/3
Dátum vydania potvrdenia4. 6. 2020
Cieľová skupinaOsoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon manikúry.
Profil absolventaAbsolvent vzdelávacieho programu má vedomosti a zručnosti z oblasti uplatňovania zásad bezpečnosti pri práci, prvej pomoci, z práva, psychológie, hospodárenia, hygieny a epidemiológie, dermatológie, o chorobách kože, vie posúdiť aktuálny stav, možné povolené manikérske úkony pri kožných zmenách, vyvolaných kožnými chorobami. Pozná biochemické procesy v jednotlivých vrstvách pokožky a ich vplyv na farbu kože. Pozná zariadenia manikérskych salónov (nábytok), manikérske pomôcky, pristroje a chemické prípravky – ich skladbu a aplikáciu. Ovláda nové trendy v oblasti vývoja manikúry. Je zručný v oblasti techniky manikérskych úkonov, zdobenia nechtov. Má zručnosť pri práci s manikérskymi prístrojmi, masáži rúk, aplikácii parafínu, zábalov a regeneračných prípravkov. Vie poradiť zákazníkom v oblasti ošetrovania, predaja a používania manikérskych prípravkov.
Odborný garant Jana Šranková
Lektori Daniela Höriková , Erika Kováčová , Jana Šranková