Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieMgr. Izabela Sýkorová – BEAUTY SCHOOL
Adresa vzdelávacej inštitúcieJelenecká 34, 949 01 Nitra
Názov vzdelávacieho programuKaderník - kaderníčka
Názov moduluKaderník - kaderníčka
Celkový rozsah450,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3126/2020/29/1
Dátum vydania potvrdenia4. 6. 2020
Cieľová skupinaOsoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon kaderník-kaderníčka.
Profil absolventaAbsolvent vzdelávacieho programu má vedomosti a zručnosti z oblasti uplatňovania zásad hygieny, bezpečnosti pri práci, zo základov teoretických a odborno –profesionálnych zručností, práva, ekonómie a psychológie, ďalej strihanie vlasov, farbenie, tónovanie, trvalá ondulácia, odfarbenie, reparácia, regenerácia. Pozná správne technologické postupy v súlade s estetickými požiadavkami, módnymi trendmi, odbornú diagnostikou kvality vlasov s prihliadnutím k individuálnym želaniam zákazníka. Vie poskytovať odborné poradenské služby v oblasti starostlivosti o vlasy a účesovej tvorby.
Odborný garant Eva Krupová
Lektori Eva Krupová , Eva Mrázová , Silvia Oudová