Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieMgr. Izabela Sýkorová – BEAUTY SCHOOL
Adresa vzdelávacej inštitúcieJelenecká 34, 949 01 Nitra
Názov vzdelávacieho programuKozmetik - kozmetička
Názov moduluKozmetik - kozmetička
Celkový rozsah450,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3126/2020/29/2
Dátum vydania potvrdenia4. 6. 2020
Cieľová skupinaOsoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon kozmetiky.
Profil absolventaAbsolvent vzdelávacieho programu má vedomosti z oblasti uplatňovania zásad hygieny, bezpečnosti pri práci, zo základov teoretických a odborne - profesionálnych zručností, práva, ekonómie, psychológie, dermatológie, o kozmetických chybách a chorobách kože, vie posúdiť aktuálny stav a kvalitu pokožky, príčiny, prejavy a možné povolené kozmetické úkony pri kožných zmenách vyvolaných kožnými chorobami. Získa zručnosti, ktoré vytvárajú sposobilosť na výkon pracovných činností v danom povolaní ako masáže a ošetrenia tváre, krku, dekoltu a rúk, v technologickom postupe pri farbení rias a obočia, v úprave, fomovaní obočia, naparovaní tváre, v povrchovom a hĺbkovom čistení pleti, nanášaní masky na tvár a depilácii. Ovláda správne technologické postupy pri práci s monofunkčnými prístrojmi, základoch líčenia v súlade s estetickými požiadavkami, módnymi trendmi, vie poradiť zákazníkom v oblasti ošetrovania, predaja a používania kozmetických prípravkov.
Odborný garantMgr. Silvia Lacová
Lektori Daniela Höriková , Jana Šranková , Mgr. Izabela Sýkorová , Mgr. Silvia Lacová