Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieAsociácia podnikateľov poskytujúcich remeslá a služby
Adresa vzdelávacej inštitúcieBudyšínska 3026/20, 831 03 Bratislava
Názov vzdelávacieho programuSladovník - pivovarník
Názov moduluSladovník - pivovarník
Celkový rozsah300,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3547/2023/93/1
Dátum vydania potvrdenia1. 6. 2023
Cieľová skupinaOsoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre výrobu sladu a piva.
Profil absolventaAbsolvent vzdelávacieho programu ovláda teoreticky aj prakticky ukazovatele technologickej kvality surovín využívaných v pivovarníckom odvetví v zmysle platných noriem. Ovláda moderné postupy výroby sladu a piva. Má vedomosti z oblasti uplatňovania systému HACCP v pivovarníctve. Je zručný v hodnotení objektívnych a subjektívnych parametrov kvality sladu a piva.
Odborný garantIng. Igor Richtárik
LektoriIng. Igor Richtárik