Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúciePerlacosmetic Education s.r.o.
Adresa vzdelávacej inštitúcieNánanská cesta 1433/53, 943 01 Štúrovo
Názov vzdelávacieho programuVizážista - Vizážistka
Názov moduluVizážista - Vizážistka
Celkový rozsah160,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3662/2020/34/3
Dátum vydania potvrdenia4. 6. 2020
Cieľová skupinaOsoby so záujmom pracovať ako vizážisti
Profil absolventaAbsolvent vzdelávacieho programu pozná základné pravidlá kozmetickej starostlivosti, vie čo je to dekontaminácia. Pozná rozdiel medzi sterilizáciou, mechanickou očistou a dezinfekciou, zdravotné riziká spojené s poskytovaním starostlivosti o ľudské telo, anatómiu a fyziológiu kože, ako aj biochemické procesy prebiehajúce v pokožke, typy pleti, indikácie a kontraindikácie, kozmetické a dekoratívne prípravky, ich zloženie, prípravky potrebné pre čistenie pleti, odlíčenie očí, pokožky tváre, krku a dekoltu, pozná a vie používať pracovné nástroje, zariadenie a vybavenie prevádzky, pozná účinky dekoratívnych prípravkov, možné alergie, hygienicky nezávadné líčidlá, ovláda technologické postupy a je zručný v oblasti jednotlivých typoch líčenia, odstraňovania chĺpkov, úpravy obočia, farbení obočia a mihalníc, lepenia trsov. Ovláda a vie určiť farebnú typológiu pleti, poradiť v celkovom stylingu a úprave zovňajšku, určiť vhodný účes, farbu, strih oblečenia podľa typu a príležitosti. Je zručný a ovláda zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a hygienické predpisy, je zručný v používaní vizážistických pracovných nástrojov a aplikátorov ako aj vybavenia prevádzky. Vie posúdiť aktuálny stav pokožky, určiť typ pleti a pracovný postup pri líčení, dosiahnuť čo najlepšie výsledky v celkovej zmene vizáže, v súlade s farbou pokožky, typom pleti, farbou očí a úst, geneticky danými proporciami tváre, očí, úst, nosa. Je zručný vo vizážistických trikoch pri líčení a korekcie tváre, očí, úst, nosa a dekoltu, v oblasti jednotlivých techník líčenia a korekcie tváre - nanášanie líčidiel, make up, očných tieňov, očných liniek, masiek, lepenia trsov, líčenia úst, nanášania púdrov, fixácie, tematického líčenia, denného, večerného, nahého, svadobného, extravagantného, dýmového, dúhového.
Odborný garantBc. Katarína Molnárová
Lektori Ľubica Valentová , Lucia Pavlisová , Silvia Juhászová , Bc. Katarína Molnárová