Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieCENEKON, a.s.
Adresa vzdelávacej inštitúcieEinsteinova 3677/11, 851 01 Bratislava
Názov vzdelávacieho programuRozpočtovanie a kalkulovanie stavebných prác
Názov moduluRozpočtovanie a kalkulovanie stavebných prác
Celkový rozsah10,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3652/2019/129/1
Dátum vydania potvrdenia5. 12. 2019
Cieľová skupinaStavební inžinieri a technici (stavební rozpočtári, kalkulanti, stavbyvedúci, investori, projektanti a projektoví manažéri).
Profil absolventaAbsolvent vzdelávacieho programu ovláda klasifikačné a triediace systémy v stavebníctve, pozná metodiku oceňovania, rozpočtovania a kalkulovania stavebných prác. Je oboznámený s možnosťami softvérovej podpory.
Odborný garantIng. Jozef Polášek
Lektori Marcel Barčík , doc. Ing. Helena Ellingerová PhD., Ing. Adrián Ďuriš , Ing. Daniel Rigas , Ing. Jozef Polášek , Ing. Martin Gablík , Ing. Martin Šimkovich , Ing. Miroslav Hlúbik , Ing. Renáta Manáková , Ing. Richard Miške PhD.