Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieNOVA TRAINING, s.r.o
Adresa vzdelávacej inštitúciePopradská 86, 040 11 Košice
Názov vzdelávacieho programuLektor
Názov moduluLektor
Celkový rozsah100,0
Číslo potvrdenia o akreditácii1291/2019/121/1
Dátum vydania potvrdenia5. 12. 2019
Cieľová skupinaOsoby pôsobiace alebo so záujmom pôsobiť ako lektori vo vzdelávaní dospelých
Profil absolventaAbsolvent vzdelávacieho programu pozná základy andragogiky a rétoriky. Vie vytvoriť analýzu vzdelávacích potrieb a na základe toho pripraviť vzdelávací program v súlade s potrebami účastníka a s cieľom vzdelávania. Vie zvoliť vhodný štýl výučby. Je schopný pripraviť plán vzdelávania a overovania vedomostí. Vie používať moderné vzdelávacie metódy. Ovláda zásady a techniky prezentácie.
Odborný garantIng. Jozef Ihnacík PhD.
LektoriIng. Jaroslav Ihnacík , PhDr. Jozef Ihnacik PhD.