Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieSlovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Adresa vzdelávacej inštitúcieTr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
Názov vzdelávacieho programuNavrhovanie automatických zavlažovacích systémov
Názov moduluRealizácia a montáž automatických zavlažovacích systémov
Celkový rozsah10,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3257/2019/83/1
Dátum vydania potvrdenia3. 7. 2019
Cieľová skupinaProjektanti automatických zavlažovacích systémov, krajinní architekti, realizátori automatických zavlažovacích systémov, správcovia zelene (súkromný a verejný sektor) a pracovníci z oblasti ochrany životného prostredia
Profil absolventaAbsolvent modulu rozumie technike a technológii montáže jednotlivých prvkov závlahy vrátane prípravy stavby, vytýčenia a výkopových prác. Rozumie technickým obmedzeniam sieťových a dopravných prvkov pri výstavbe, elektrickej inštalácii prvkov automatiky riadenia, pripojenia systému k zdroju vody a manažovaniu filtračných zariadení.
Odborný garantdoc.Ing. Viliam Bárek CSc.
Lektori Igor Mičík , doc.Ing. Ján Horák PhD., doc.Ing. Viliam Bárek CSc., Ing. Alan Klimaj PhD., Ing. Jakub Fuska PhD., Ing. Martin Halmo , Ing. Martin Mičík , prof.Ing. Dušan Igaz CSc., prof.Ing. Peter Halaj CSc.