Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieSlovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Adresa vzdelávacej inštitúcieTr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
Názov vzdelávacieho programuNavrhovanie automatických zavlažovacích systémov
Názov moduluNavrhovanie automatických zavlažovacích systémov
Celkový rozsah10,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3257/2019/83/1
Dátum vydania potvrdenia3. 7. 2019
Cieľová skupinaProjektanti automatických zavlažovacích systémov, krajinní architekti, realizátori automatických zavlažovacích systémov, správcovia zelene (súkromný a verejný sektor) a pracovníci z oblasti ochrany životného prostredia
Profil absolventaAbsolvent modulu rozumie automatickým zavlažovacím systémom, kde ako základný parameter slúži poznanie kapacity vodného zdroja ako základného kritéria. Rozumie použitiu potrebných závlahový detailov aj so špecifikami skladby a zapojenia na základe rozhodnutia o zavlažovanej výmere a filozofii vlastného zavlažovania.Rozumie priestorovému návrhu umiestnenia jednotlivých prvkov závlahy, ich zapojeniu a riadeniu.
Odborný garantdoc.Ing. Viliam Bárek CSc.
Lektori Igor Mičík , doc.Ing. Ján Horák PhD., doc.Ing. Viliam Bárek CSc., Ing. Alan Klimaj PhD., Ing. Jakub Fuska PhD., Ing. Martin Halmo , Ing. Martin Mičík , prof.Ing. Dušan Igaz CSc., prof.Ing. Peter Halaj CSc.