Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieSlovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Adresa vzdelávacej inštitúcieTr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
Názov vzdelávacieho programuVodné hospodárstvo
Názov moduluVodné hospodárstvo
Celkový rozsah140,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3257/2019/83/2
Dátum vydania potvrdenia3. 7. 2019
Cieľová skupinaOdborní pracovníci, ktorí prioritne pôsobia v oblasti vodného hospodárstva.
Profil absolventaAbsolvent vzdelávacieho programu má vedomosti a zručnosti v oblasti hydromechaniky, hydrológie, klimatológie a biometeorológie, je schopný používať, spracovávať a interpretovať údaje nutné pre vodohospodársku prax. Získa zručnosti v oblasti návrhu, správy, údržby organizácie stavebnej činnosti a rozpočtovania vodohospodárskych stavieb a revitalizácií vodných tokov. Získa rozhľad a orientuje sa v oblasti legislatívy SR a EÚ, ktorá je viazaná na vodohospodársku činnosť. Má zručnosti v oblasti merania kvality a kvantity vôd a odberu vzoriek pre analýzy. Je schopný identifikovať, popísať a riadiť procesy pohybu vody v krajine, ako aj negatívne a pozitívne efekty vody na krajinu.
Odborný garantprof.Ing. Peter Halaj CSc.
Lektoridoc.Ing. Ján Horák PhD., doc.Ing. Luboš Jurík PhD., doc.Ing. Viliam Bárek CSc., Ing. Andrej Tárnik PhD., Ing. Elena Aydin PhD., Ing. Jakub Fuska PhD., Ing. Ján Čimo PhD., Ing. Tatiana Kaletová PhD., prof.Ing. Peter Halaj CSc.