Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieSúkromná stredná odborná škola automobilová Duálna akadémia
Adresa vzdelávacej inštitúcieJ. Jonáša 5, 843 06 Bratislava
Názov vzdelávacieho programuMechatronik
Názov moduluMontáž a demontáž mechatronických systémov
Celkový rozsah600,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3633/2019/79/8
Dátum vydania potvrdenia3. 7. 2019
Cieľová skupinaOsoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti mechatroniky.
Profil absolventaAbsolvent modulu ovláda technické pojmy a definície mechatroniky. Má odborné vedomosti a praktické zručnosti v oblasti mechatroniky získané najmä praktickou výučbou a prácou na projektoch a úlohách. Pozná materiály v mechatronike a prácu s týmito materiálmi, elektronikou a elektrotechnikou. Ovláda technickú dokumentáciu, samotnú montáž a demontáž mechatronických systémov, opravu a údržbu týchto systémov a zavádzanie mechatronických systémov do prevádzky.
Odborný garantIng. Mário Jurik PhD.
LektoriIng. Igor Krucovčin , Ing. Ján Tuna , Ing. Mário Jurik PhD., Ing. Martin Žitný , Ing. Milan Ráchela , Ing. Milan Tornauer